Biologia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 6.

Kategoria: Fotosynteza Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Poniżej przedstawiono trzy sumaryczne reakcje opisujące asymilację dwutlenku węgla przez różne grupy organizmów autotroficznych.

Podaj, która z powyższych reakcji jest charakterystyczna dla chemosyntezy, a która – dla fotosyntezy przeprowadzonej przez niektóre bakterie siarkowe, np. purpurowe. W każdym przypadku uzasadnij swój wybór.

Chemosynteza: , ponieważ

Fotosynteza u niektórych bakterii siarkowych: , ponieważ

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za prawidłowe wskazanie reakcji charakterystycznej dla chemosyntezy i reakcji charakterystycznej dla fotosyntezy bakterii purpurowych oraz prawidłowe uzasadnienie każdej z nich.
1 p. – za prawidłowe wskazanie tylko reakcji charakterystycznej dla chemosyntezy i jej uzasadnienie, albo tylko reakcji charakterystycznej dla fotosyntezy bakterii purpurowych i jej uzasadnienie.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi
Chemosynteza: I, ponieważ:

  • źródłem energii do asymilacji CO2 jest utlenianie związku nieorganicznego.
  • zachodzi bez udziału światła, a źródłem energii do asymilacji CO2 jest utlenianie amoniaku.

Fotosynteza u niektórych bakterii siarkowych: III, ponieważ:

  • źródłem energii do asymilacji CO2 jest światło i nie wydziela się tlen (fotosynteza anoksygeniczna).
  • źródłem energii do asymilacji CO2 jest światło, a w wyniku rozkładu siarkowodoru (H2S) wydziela się siarka.