Biologia - Matura Czerwiec 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 11.

Kategoria: Układ hormonalny Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Insulina i glukagon to hormony regulujące poziom glukozy we krwi człowieka.

Określ, w których procesach uczestniczy insulina, a w których – glukagon. Zaznacz G, jeśli proces jest zależny od glukagonu, albo I – jeśli jest zależny od insuliny.

1. Pobudza transport glukozy do komórek organizmu. G I
2. Stymuluje uwalnianie glukozy z glikogenu w wątrobie. G I
3. Hamuje proces syntezy glukozy z aminokwasów. G I
4. Pobudza proces syntezy glikogenu. G I

Rozwiązanie

Schemat punktowania

1 p. – za zaznaczenie wszystkich czterech właściwych nazw hormonów.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

1. – I, 2. – G,3. – I,4. – I