Biologia - Matura Czerwiec 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 30.

Kategoria: Ekologia Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Spośród zestawów organizmów A–D wybierz i zaznacz ten, który jest przykładem interakcji nieantagonistycznych między populacjami różnych gatunków.

  1. jemioła – topola
  2. ukwiał – krab pustelnik
  3. kleszcz – borsuk
  4. żyto – chaber

Rozwiązanie

Schemat punktowania

1 p. – za wskazanie jednego poprawnego przykładu interakcji nieantagonistycznej.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

B. / ukwiał– rak pustelnik