Biologia - Matura Czerwiec 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 17.

Kategoria: Układ pokarmowy i żywienie Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Uzupełnij tabelę, w której scharakteryzujesz trawienie wymienionych grup składników pokarmowych w przewodzie pokarmowym człowieka – wpisz właściwe nazwy grup enzymów i końcowe produkty ich trawienia.

Składnik pokarmowy Grupa enzymów trawiących składnik pokarmowy Końcowy/e produkt/y trawienia
węglowodany
białka
tłuszcze właściwe

Rozwiązanie

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne uzupełnienie wszystkich trzech wierszy tabeli.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Składnik pokarmowy Grupa enzymów trawiących składnik pokarmowy Końcowy/e produkt/y trawienia
węglowodany amylazy/ enzymy amylolityczne/ glikozydazy/ enzymy glikolityczne monosacharydy/ cukry proste
białka proteazy/ peptydazy/ proteinazy/ enzymy proteolityczne aminokwasy
tłuszcze właściwe lipazy/ enzymy lipolityczne glicerol, kwasy tłuszczowe