Biologia - Matura Czerwiec 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 19.

Kategoria: Układ pokarmowy i żywienie Choroby człowieka Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Każdej z wymienionych poniżej witamin przyporządkuj wybrany spośród 1.–4. skutek jej niedoboru w organizmie człowieka. Wpisz numery w wyznaczone miejsca.

  1. wady cewy nerwowej u płodu
  2. szkorbut
  3. krzywica u dzieci
  4. tzw. kurza ślepota

witamina A     witamina B9 (kwas foliowy)     witamina C

Rozwiązanie

Schemat punktowania

1 p. – za prawidłowe przyporządkowanie wszystkim trzem witaminom skutków ich niedoboru.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

witamina A – 4.,     witamina B9 (kwas foliowy) – 1.,     witamina C – 2.