Biologia - Matura Czerwiec 2019, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 12.

Kategoria: Układ wydalniczy Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Wyróżnia się trzy rodzaje włosowatych naczyń krwionośnych: naczynia o ścianie ciągłej, naczynia o ścianie okienkowej oraz naczynia o ścianie nieciągłej (zatokowe). Ich opisy przedstawiono poniżej.

  • W naczyniach o ścianie ciągłej występują: pozbawiony przerw śródbłonek mający zwartą organizację komórek oraz otaczająca go ciągła błona podstawna.
  • Naczynia o ścianie okienkowej mają komórki śródbłonka, w których cytoplazmie znajdują się liczne, regularnie rozmieszczone cieńsze warstwy − okienka, które w większości są przesłonięte białkową błoną. Są to rejony o zwiększonej przepuszczalności. Ich błona podstawna, otaczająca śródbłonek, jest ciągła.
  • Naczynia o ścianie nieciągłej, tzw. naczynia zatokowe, cechuje nieciągłość śródbłonka – w jego strukturze pomiędzy rozsuniętymi komórkami tworzą się luki. Błona podstawna jest nieciągła lub jej brakuje.

Transport substancji drobnocząsteczkowych przez błonę komórkową odbywa się za pomocą określonych transporterów.

Na podstawie: P. Trojan, M. Janik, M. Przybyło, Śródbłonek – niedoceniany organ. 1. Budowa i rola w procesach fizjologicznych, „Kosmos”,4/63, 2014;
T. Cichocki, J A. Litwin, J. Mirecka, Kompendium histologii. Podręcznik dla studentów nauk medycznych i przyrodniczych, Kraków 2002.

Wykaż związek między występowaniem naczyń włosowatych o ścianie okienkowej w kłębuszkach nerkowych a zachodzącym w nich procesem filtracji krwi.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne wykazanie związku między występowaniem w kłębuszku nerkowym naczyń o ścianie okienkowej, a zachodzącym w nich procesem filtracji krwi, odnoszącym się do zapobiegania przenikaniu z krwi elementów morfotycznych i substancji wielkocząsteczkowych.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • Dzięki takiej budowie do moczu pierwotnego nie przechodzą elementy morfotyczne krwi i związki wielkocząsteczkowe (białka osocza), a przenika woda wraz z rozpuszczonymi w niej różnymi substancjami (drobnocząsteczkowymi).
  • Ten rodzaj nabłonka zapewnia częściową przepuszczalność dla mniejszych cząsteczek podczas filtracji krwi. Naczynia o ścianie ciągłej uniemożliwiałyby to, a przez naczynia o ścianie nieciągłej przenikałyby nawet elementy morfotyczne krwi.