Biologia - Matura Czerwiec 2019, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 2.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Spośród wymienionych cząsteczek i makrocząsteczek wybierz i podkreśl wyłącznie te, które powstają na terenie jądra komórkowego i są z niego eksportowane do cytoplazmy.

DNA
histony
mRNA
podjednostki rybosomów
tRNA

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za podkreślenie właściwych nazw trzech makrocząsteczek powstających na terenie jądra komórkowego.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

DNA
histony
mRNA
podjednostki rybosomów
tRNA