Biologia - Matura Maj 2010, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 21.

Kategoria: Genetyka - pozostałe Typ: Podaj/wymień

Fragment cząsteczki białka składa się z 24 aminokwasów.

a)Podaj, ile kodonów kodowało informację dotyczącą tego fragmentu białka.
b)Oblicz, ile nukleotydów składało się na fragment nici DNA kodującej ten fragment białka.

Rozwiązanie

a)
(0-1)

1 p. – za poprawne podanie liczby kodonów

Poprawna odpowiedź

24 kodony

b)
(0-1)

1 p. – za poprawne obliczenie liczby nukleotydów

Poprawna odpowiedź

72 nukleotydy