Biologia - Matura Maj 2010, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 23.

Kategoria: Choroby człowieka Genetyka - pozostałe Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Poniżej wymieniono różne choroby człowieka.

  1. malaria
  2. fenyloketonuria
  3. gruźlica
  4. owsica
  5. hemofilia
  6. mukowiscydoza

Podkreśl zestaw zawierający cyfry, którymi oznaczono nazwy chorób wyłącznie o podłożu genetycznym.

  1. 1, 2, 6
  2. 1, 3, 5
  3. 2, 5, 6
  4. 2, 4, 5

Rozwiązanie

1 p. – za zaznaczenie właściwego zestawu chorób genetycznych

Poprawna odpowiedź

zestaw C.; 2, 5, 6