Biologia - Matura Maj 2010, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 7.

Kategoria: Układ hormonalny Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Przysadka mózgowa wydziela hormony tropowe, np. hormon kortykotropowy i hormony nietropowe (docelowe), np. hormon wzrostu.

Zaznacz poniżej grupę hormonów przysadki, która kontroluje wydzielanie hormonów przez inne gruczoły dokrewne.

  1. hormony tropowe
  2. hormony nietropowe

Rozwiązanie

1 p. – za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi

Poprawna odpowiedź

A. hormony tropowe