Biologia - Matura Maj 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 13.

Kategoria: Fizjologia roślin Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Gospodarka wodna roślin lądowych opiera się na oszczędzaniu wody przez ograniczenie jej parowania. Ograniczeniu parowania służy przede wszystkim skórka, dodatkowo pokryta kutikulą, a za regulację parowania wody odpowiedzialne są znajdujące się w niej aparaty szparkowe. U roślin okrytonasiennych, które wróciły do życia w wodzie, ograniczenie parowania nie jest konieczne. Aparaty szparkowe są w liściach roślin wodnych różnie rozmieszczone.

Uzupełnij zdania, wpisując w wolne miejsca oznaczenia literowe określeń wybranych spośród podanych poniżej.

  1. dolna strona liścia
  2. górna strona liścia
  3. obie strony liścia
  4. brak aparatów szparkowych
  1. U roślin lądowych aparaty szparkowe znajdują się zazwyczaj na stronie liścia.
  2. U roślin wodnych liście jednej rośliny mogą być zróżnicowane, np.:
a)liście nadwodne są zwykle zbudowane tak, jak u roślin lądowych i aparaty szparkowe znajdują się na stronie liścia,
b)liście pływające na powierzchni wody transpirują i aparaty szparkowe znajdują się na stronie liścia,
c)liście podwodne nie transpirują, więc

Rozwiązanie

1 p. – za wszystkie cztery poprawnie uzupełnione zdania

Poprawna odpowiedź:

1 – A, 2a – A, 2b – B, 2c – D