Biologia - Matura Maj 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 18.

Kategoria: Mięczaki Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Na schemacie przedstawiono budowę wewnętrzną ślimaka winniczka z oznaczeniem układu krążenia.

Układ krążenia ślimaka - schemat
a)Jaki jest układ krążenia tego ślimaka: otwarty czy zamknięty? Zaznacz właściwą odpowiedź.
  1. otwarty
  2. zamknięty
b)Do kreski (----) umieszczonej na schemacie dorysuj grot strzałki wskazujący kierunek przepływu krwi. Wybierz właściwe zakończenie zdania.

Zaznaczone na schemacie naczynia hemolimfatyczne są

  1. żyłami.
  2. tętnicami.

Rozwiązanie

a)
1 p. – za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi

Poprawna odpowiedź:

odpowiedź A. (otwarty)

b)
1 p. − za poprawne dorysowanie grotu strzałki oraz wybór właściwego zakończenia zdania

Poprawna odpowiedź:

zakończenie zdania: B. (tętnicami)