Biologia - Matura Maj 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 30.

Kategoria: Ewolucjonizm i historia życia na ziemi Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schemacie przedstawiono przykład koewolucji.
Kształty dziobów samicy (I) i samca (II) karaibskiego kolibra Eulampis jugularis są dostosowane do kształtów eksploatowanych przez ten gatunek kolibra kwiatów dwóch gatunków roślin z rodzaju HeliconiaH. bihai (I) i H. caribaea (II) żyjących na wyspie Saint Lucia.

Przykład koewolucji

W niektórych miejscach tej wyspy występuje tylko H. bihai. Zaobserwowano, że w takim przypadku roślina ta ma zdolność wytwarzania na jednym osobniku obok kwiatów długich i zakrzywionych także kwiatów prostych i krótkich.

a)Podaj, jaka zależność międzygatunkowa jest przyczyną przedstawionego przykładu koewolucji.
b)Wyjaśnij, dlaczego H. bihai, w nieobecności H. caribaea, wytwarza dwa rodzaje kwiatów.

Rozwiązanie

a)
1 p. − za rozpoznanie i podanie poprawnej nazwy przedstawionej zależności

Poprawna odpowiedź:

symbioza lub mutualizm, lub protokooperacja

b)
1 p. − za poprawne wyjaśnienie odwołujące się do zwiększenia prawdopodobieństwa zapylania kwiatów lub do konieczności zapewnienia pokarmu dla obu płci

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

  • Samce odwiedzający, oprócz samic, tę roślinę zwiększają prawdopodobieństwo jej zapylenia lub kwiaty mogą być zapylane zarówno przez samice, jak też samce.
  • Wywarzanie dwóch rodzajów kwiatów przez H. bihai zapewnia pokarm również samcom i zabezpiecza przed wyginięciem gatunek kolibra zapylającego te kwiaty.

0 p. − za odpowiedź, która nie odnosi się do korzyści, jakie z tego układu symbiotycznego ma roślina