Biologia - Matura Maj 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 6.

Kategoria: Metabolizm - pozostałe Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Uzupełnij poniższe zdanie, wstawiając w odpowiednie miejsca wyrazy „wyższą” lub „niższą”, aby uzyskać poprawną informację dotyczącą reakcji zachodzących w układach żywych.

Reakcje egzoergiczne uwalniają energię swobodną, zatem produkty reakcji mają energię niż substraty, natomiast w reakcjach endoergicznych, w których energia jest pobierana, produkty reakcji mają energię niż substraty.

Rozwiązanie

1 p. – za poprawne dwa uzupełnienia we właściwej kolejności

Poprawna odpowiedź:

uzupełnienie zdań w kolejności: „niższą”, „wyższą”