Biologia - Matura Maj 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 8.

Kategoria: Metabolizm - pozostałe Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Wśród wymienionych niżej procesów zaznacz dwa, które są procesami anabolicznymi.,

  1. Fermentacja alkoholowa
  2. Chemosynteza
  3. Hydroliza skrobi
  4. Oddychanie tlenowe
  5. Replikacja DNA

Rozwiązanie

1 p. − za wybór dwóch procesów

Poprawna odpowiedź:

B. (chemosynteza) oraz E. (replikacja DNA)