Biologia - Matura Maj 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 17.

Kategoria: Układ pokarmowy i żywienie Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Uporządkuj we właściwej kolejności etapy obróbki pokarmu w przewodzie pokarmowym człowieka. Numery kolejnych etapów (1–5) wpisz w odpowiednie miejsca tabeli.

Charakterystyka etapu Numer etapu
Trawienie białek, tłuszczy i węglowodanów w środowisku zasadowym
Intensywnie wchłanianie produktów trawienia do krwi
Odzyskiwanie wody z resztek pokarmowych
Rozdrabnianie, miażdżenie, nawilżanie pokarmu
Trawienie białek w środowisku kwasowym

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

kolejność: 3, 4, 5, 1, 2

1 p. – za poprawne uporządkowanie wszystkich etapów obróbki pokarmu w przewodzie pokarmowym
0 p. – za kolejność niepoprawną