Biologia - Matura Maj 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 21.

Kategoria: Układ rozrodczy Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Uporządkuj we właściwej kolejności wymienione procesy prowadzące do zapłodnienia komórki jajowej. Numery kolejnych procesów (1–5) wpisz w odpowiednie miejsca tabeli.

Charakterystyka etapu Numer etapu
Wędrówka plemnika w macicy
Wniknięcie główki plemnika do cytoplazmy komórki jajowej
Ejakulacja
Przemieszczanie się plemnika wzdłuż jajowodu
Przejście plemnika przez warstwę promienistą i osłonkę przejrzystą komórki jajowej

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

Charakterystyka etapu Numer etapu
Wędrówka plemnika w macicy 2
Wniknięcie główki plemnika do cytoplazmy komórki jajowej 5
Ejakulacja 1
Przemieszczanie się plemnika wzdłuż jajowodu 3
Przejście plemnika przez warstwę promienistą i osłonkę przejrzystą komórki jajowej 4

1 p. – za poprawne uporządkowanie wszystkich procesów prowadzących do zapłodnienia komórki jajowej
0 p. – za kolejność niepoprawną