Biologia - Matura Maj 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 23.

Kategoria: Mutacje Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Zmiany genetyczne całego odcinka lub kilku chromosomów to mutacje chromosomowe. Są to:

  • delecja – utrata fragmentu chromosomu
  • duplikacja – zwielokrotnienie pewnego fragmentu chromosomu
  • inwersja – odwrócenie odcinka chromosomu o 180°
  • translokacja – przeniesienie fragmentu chromosomu na inny chromosom niehomologiczny.

Na schemacie I przedstawiono prawidłowy chromosom, a na schematach II i III chromosomy po mutacji. Literami a, b, c, d, e oznaczono odcinki chromosomów.

Mutacja - schemat

Na podstawie informacji z tekstu zaznacz nazwę rodzaju mutacji przedstawionej na schemacie II i III.

  1. Delecja
  2. Duplikacja
  3. Inwersja
  4. Translokacja

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

C. Inwersja

1 p. – za poprawne zaznaczenie rodzaju mutacji
0 p. – za niepoprawne zaznaczenie mutacji lub za zaznaczenie więcej niż jednego rodzaju mutacji