Biologia - Matura Maj 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 6.

Kategoria: Układ oddechowy Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Informacje do zadań 6. i 7.
Na schemacie przedstawiono kształt klatki piersiowej oraz położenie przepony podczas wydechu i wdechu.

Wentylacja płuc
a)Na podstawie schematu określ, co dzieje się z klatką piersiową i przeponą podczas wdechu.

Klatka piersiowa
Przepona

b)Wyjaśnij, dlaczego wdech jest określany fazą czynną wentylacji płuc, a wydech fazą bierną.

Rozwiązanie

a)
(0−2)

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  • Klatka piersiowa podczas wdechu zwiększa swoją objętość lub rozszerza się.
  • Przepona podczas wdechu opuszcza się w dół lub kurczy się.

2 p. – za poprawne określenie zmiany kształtu klatki piersiowej i zmiany położenia przepony podczas wdechu
1 p. – za poprawne określenie zmiany kształtu klatki piersiowej lub zmiany położenia przepony
0 p. – za niepoprawne określenie obu zmian lub określenie zmian z użyciem niewłaściwych sformułowań, np. przepona wygina się

b)
(0−1)

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Wdech jest fazą czynną wentylacji płuc, ponieważ warunkuje go praca mięśni, czyli skurcz przepony i skurcz mięśni międzyżebrowych, natomiast wydech polega na rozluźnieniu tych mięśni.

1 p. – za poprawne wyjaśnienie obu faz, uwzględniające pracę mięśni oddechowych
0 p. – za wyjaśnienie dotyczące jednej fazy lub za wyjaśnienie faz, uwzględniające tylko udział energii, bez uwzględnienia pracy mięśni (skurcz)