Biologia - Matura Maj 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 19.

Kategoria: Układ immunologiczny Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

W funkcjonowaniu układu krwionośnego ważną rolę odgrywają wątroba i śledziona.

Zaznacz poniżej funkcje śledziony.

  1. Magazynowanie krwi i uwalnianie jej w momentach większego zapotrzebowania.
  2. Wytwarzanie hormonu przyspieszającego produkcję czerwonych krwinek.
  3. Synteza cholesterolu.
  4. Namnażanie limfocytów.
  5. Wytwarzanie fibrynogenu osocza krwi.

Rozwiązanie

Poprawne odpowiedzi:

A. Magazynowanie krwi i uwalnianie jej w momentach większego zapotrzebowania.
D. Namnażanie limfocytów.

2 p. – za poprawne zaznaczenie dwóch funkcji śledziony
1 p. – za poprawne zaznaczenie jednej funkcji śledziony lub za zaznaczenie dwóch funkcji, w tym jednej poprawnej, lub za zaznaczenie trzech funkcji, w tym dwóch poprawnych
0 p. – za zaznaczenie dwóch funkcji niepoprawnych
lub – za zaznaczenie trzech funkcji, w tym tylko jednej poprawnej,
lub – za zaznaczenie więcej niż trzech funkcji