Biologia - Matura Maj 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 10.

Kategoria: Układ oddechowy Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Płuca człowieka są parzystymi, pęcherzykowatymi narządami o płatowej budowie.

Podaj znaczenie pęcherzykowej budowy płuc dla efektywności wymiany gazowej.

Rozwiązanie

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Pęcherzykowa budowa płuc zwiększa powierzchnię wymiany gazowej, co podnosi efektywność wymiany gazowej.

1 p. – za poprawne podanie znaczenia pęcherzykowej budowy płuc uwzględniające zwiększenie powierzchni wymiany gazowej
0 p. – za odpowiedź merytorycznie niepoprawną