Biologia - Matura Maj 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 13.

Kategoria: Układ immunologiczny Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Poniżej opisano przebieg reakcji odpornościowej.
Po wniknięciu czynnika chorobotwórczego do organizmu, komórki pamięci immunologicznej rozpoznały antygeny na jego powierzchni. Intensywne podziały tych komórek doprowadziły do powstania dużej ilości limfocytów produkujących odpowiednie przeciwciała. Poziom przeciwciał wzrósł tak znacznie, że w ciągu kilku dni infekcja została powstrzymana.

Napisz, czy opisana reakcja jest pierwotną, czy wtórną odpowiedzią immunologiczną. Odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi (jedna spośród):

Jest to wtórna odpowiedź immunologiczna, ponieważ:

  • w organizmie istniały już komórki pamięci immunologicznej, których obecność świadczy o wcześniejszym kontakcie z antygenem.
  • nastąpił bardzo szybki i wysoki wzrost poziomu przeciwciał, co jest charakterystyczne dla odpowiedzi wtórnej.

1 p. – za podanie poprawnej nazwy rodzaju opisanej w tekście odporności immunologicznej oraz jej uzasadnienie
0 p. – za podanie nazwy rodzaju opisanej odporności bez uzasadnienia lub podanie nazwy nieprawidłowej, lub podanie tylko uzasadnienia, lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną