Biologia - Matura Maj 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 17.

Kategoria: Układ nerwowy i narządy zmysłów Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Siatkówka oka zbudowana jest z komórek receptorowych – czopków i pręcików. Są one rozmieszczone w siatkówce nierównomiernie i mają różne właściwości.

Zaznacz dwie informacje charakteryzujące wyłącznie czopki.

  1. Najliczniej występują w środkowej części siatkówki – w dołku środkowym (plamce żółtej).
  2. Odpowiadają za postrzeganie kształtów i ruchu obserwowanych obiektów.
  3. Umożliwiają widzenie zarówno w jasnym, jak i w przyćmionym świetle.
  4. Odpowiadają za widzenie szczegółów obrazu i widzenie barwne.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

  • A / Najliczniej występują w środkowej części siatkówki – w dołku środkowym (plamce żółtej).
  • D / Odpowiadają za widzenie szczegółów obrazu i widzenie barwne.

1 p. – za poprawne zaznaczenie dwóch informacji charakteryzujących wyłącznie czopki
0 p. – za zaznaczenie tylko jednej poprawnej informacji lub dwóch informacji niepoprawnych, lub zaznaczenie więcej niż dwóch informacji