Biologia - Matura Maj 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 18.

Kategoria: Układ nerwowy i narządy zmysłów Typ: Podaj/wymień

Na schemacie przedstawiono przykład łuku odruchowego.

Schemat łuku odruchowego
a)Na podstawie analizy powyższego przykładu podaj nazwy dwóch neuronów, przez które przekazywany jest impuls nerwowy w miejscu oznaczonym na schemacie literą A.
b)Podaj literę, którą na schemacie oznaczono efektor.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

  1. neuron czuciowy
  2. neuron pośredniczący / kojarzeniowy / interneuron

1 p. – za podanie poprawnych nazw dwóch neuronów, przez które przekazywany jest impuls nerwowy we wskazanym na schemacie miejscu łuku odruchowego
0 p. – za podanie tylko jednej nazwy neuronu lub obu nazw niepoprawnych

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

efektor: D

1 p. – za podanie poprawnego oznaczenia efektora
0 p. – za odpowiedź niepoprawną