Biologia - Matura Maj 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 2.

Kategoria: Układ powłokowy Typ: Podaj/wymień

Skóra człowieka składa się z wielowarstwowego naskórka i skóry właściwej. W najgłębiej położonej żywej warstwie naskórka – warstwie podstawnej – nieustannie powstają nowe komórki, które podczas stopniowego przemieszczania się ku powierzchni skóry ulegają keratynizacji (rogowaceniu). Tworzą one na powierzchni skóry złuszczającą się warstwę martwych komórek naskórka.

a)Na podstawie powyższego tekstu podaj cechę żywych komórek warstwy podstawnej naskórka, która zapewnia jego odtwarzanie się.
b)Podaj znaczenie warstwy zrogowaciałych komórek naskórka dla funkcji ochronnej skóry w organizmie człowieka.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Przykład poprawnej odpowiedzi:

zdolność do podziałów komórkowych / dzielenia się na drodze mitozy

1 p. – za poprawne podanie na podstawie tekstu cechy żywych komórek warstwy podstawnej naskórka, która zapewnia jego odtwarzanie się
0 p. – za odpowiedź niepoprawną, która nie wskazuje cechy zapewniającej odtwarzanie się naskórka, np. zdolność do rozmnażanie się komórek

b)
(0−1)

Przykłady poprawnych odpowiedzi (jedna spośród):

  • utrudnia wnikanie w głąb skóry drobnoustrojów, wirusów, toksycznych substancji
  • chroni organizm przed utratą wody
  • chroni przed urazami mechanicznymi

1 p. – za poprawne podanie roli, jaką pełni warstwa zrogowaciałych komórek naskórka dla funkcji ochronnej skóry w organizmie człowieka
0 p. – za podanie roli warstwy naskórka, która nie odnosi się do funkcji ochronnej skóry lub odpowiedź zbyt ogólną, np. chroni organizm, lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną