Biologia - Matura Maj 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 24.

Kategoria: Genetyka - pozostałe Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

W roku 2003 opublikowano dokument stwierdzający zakończenie sekwencjonowania 99% genomu człowieka z trafnością do 99,99%.

Podaj, czy w celu poznania genomu człowieka zbadano sekwencję nukleotydów w DNA, czy w RNA. Odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Badano sekwencję nukleotydów w DNA, ponieważ DNA stanowi materiał genetyczny człowieka.

1 p. – za podanie, że badano DNA oraz poprawne uzasadnienie
0 p. – za podanie, że badano DNA bez uzasadnienia lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną