Biologia - Matura Maj 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 28.

Kategoria: Ekologia Typ: Podaj/wymień

Kowalik to ptak z rzędu wróblowych, który żywi się przede wszystkim larwami i poczwarkami owadów, wydobywanymi z pęknięć kory drzew. W okresie zimowym głównym jego pokarmem są nasiona roślin. Krogulec należy do ptaków drapieżnych i poluje m.in. na kowaliki. Oba ptaki występują w całej Europie w lasach, parkach i sadach.

a)Na podstawie powyższego tekstu podaj wszystkie poziomy troficzne, które może zajmować kowalik w łańcuchach pokarmowych.
b)Korzystając z powyższych informacji, zapisz prawdopodobny łańcuch pokarmowy z udziałem kowalika i krogulca.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  • konsument I rzędu / roślinożerca / poziom troficzny II
  • konsument II (i III rzędu) / drapieżnik / poziom troficzny III (i IV)

1 p. – za podanie na podstawie tekstu obu prawidłowych poziomów troficznych zajmowanych przez kowalika w łańcuchach pokarmowych
0 p. – za odpowiedź niepełną, np. podanie tylko jednego poziomu troficznego lub odpowiedź niepoprawną, np. mieszającą różne określenia: poziom troficzny II i drapieżnik

b)
(0−1)

Przykłady poprawnych odpowiedzi (jedna spośród):

  • nasiona => kowalik => krogulec
  • liście drzewa / drzewo => larwa owada / owad => kowalik => krogulec

1 p. – za w całości poprawne zapisanie łańcucha pokarmowego z udziałem kowalika i krogulca
0 p. – za odpowiedź niepoprawną, np. łańcuch pokarmowy bez strzałek lub ze strzałkami skierowanymi odwrotnie