Biologia - Matura Maj 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 6.

Kategoria: Układ krążenia Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Osocze krwi jest płynem, który transportuje elementy morfotyczne krwi (krwinki) oraz niezbędne składniki odżywcze, a także białka i produkty przemiany materii.

a)Zaznacz zestaw, który prawidłowo ilustruje udział procentowy osocza i elementów morfotycznych we krwi zdrowego człowieka.
  1. ok. 80% i 20%
  2. ok. 55% i 45%
  3. ok. 30% i 70%
  4. ok. 35% i 65%
b)Spośród niżej wymienionych białek wybierz dwa, które są typowymi składnikami osocza krwi człowieka, oraz określ rolę każdego z nich.

fibrynogen,     keratyna,     albuminy,     histony,     immunoglobuliny

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

B. / ok. 55% i 45%

1 p. – za poprawne zaznaczenie zestawu prawidłowo ilustrującego udział procentowy osocza i elementów morfotycznych we krwi zdrowego człowieka
0 p. – za zaznaczenie nieprawidłowego zestawu lub zaznaczenie więcej niż jednego zestawu

b)
(0−2)

Przykłady poprawnych odpowiedzi (dwie spośród):

  • fibrynogen – pod wpływem trombiny przechodzi w fibrynę biorącą udział w procesie krzepnięcia krwi
  • albuminy – uczestniczą głównie w utrzymaniu ciśnienia onkotycznego we krwi
  • immunoglobuliny – jako przeciwciała rozpoznają antygeny, przez co warunkują odporność organizmu

2 p. – za poprawny wybór dwóch białek osocza wraz z poprawnym określeniem roli każdego z nich
1 p. – za poprawny wybór jednego z białek osocza wraz z poprawnym określeniem jego roli
0 p. – za wybór białek osocza bez określenia ich roli lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną