Biologia - Matura Maj 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 10.

Kategoria: Układ krążenia Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Zaznacz dwie odpowiedzi, które mogą być poprawnym dokończeniem poniższego zdania.

Podobieństwem w budowie tętnic i żył jest

  1. obecność zastawek.
  2. trójwarstwowość ścian.
  3. jednakowy kształt przekroju.
  4. obecność śródbłonka.
  5. jednakowa grubość mięśniówki.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

  • B. / trójwarstwowość ścian
  • D. / obecność śródbłonka

1 p. – za zaznaczenie dwóch poprawnych odpowiedzi określających podobieństwo w budowie tętnic i żył
0 p. – za zaznaczenie tylko jednej poprawnej odpowiedzi lub dwóch odpowiedzi niepoprawnych, lub zaznaczenie więcej niż dwóch odpowiedzi