Biologia - Matura Maj 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 17.

Kategoria: Parzydełkowce Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Na rysunku przedstawiono cykl życiowy jednego z krążkopławów.

Metageneza

Korzystając z rysunku, dokonaj korekty poniższych zdań, wykreślając w każdym z nich określenie nieprawdziwe.

  1. Meduzy rozmnażają się płciowo / bezpłciowo.
  2. Zapłodnienie u przedstawionego krążkopława jest zewnętrzne / wewnętrzne.
  3. W cyklu życiowym krążkopławów oba pokolenia – meduza i polip – są haploidalne / diploidalne.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

  1. Meduzy rozmnażają się płciowo / bezpłciowo.
  2. Zapłodnienie u przedstawionego krążkopława jest zewnętrzne / wewnętrzne.
  3. W cyklu życiowym krążkopławów oba pokolenia – meduza i polip – są haploidalne / diploidalne.

1 p. – za poprawne wykreślenie wszystkich trzech nieprawdziwych określeń
0 p. – za poprawne wykreślenie tylko dwóch lub jednego nieprawdziwego określenia, lub odpowiedź niepoprawną, np. wykreślenie prawdziwych określeń