Biologia - Matura Maj 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 23.

Kategoria: Metody badawcze i doświadczenia Fizjologia roślin Typ: Sformułuj wnioski, hipotezę lub zaplanuj doświadczenie

Wykonano doświadczenie, którego celem było zbadanie roli procesu transpiracji w transporcie wody u roślin. W słoju z wodą umieszczono kilka liści selera naciowego. Na powierzchnię wody naniesiono cienką warstwę oleju i zaznaczono poziom wody. Słój umieszczono w ciepłym pomieszczeniu. Po trzech godzinach zaobserwowano, że poziom wody w słoju obniżył się, co zilustrowano na poniższym rysunku.

Schemat doświadczenia
a)Sformułuj hipotezę badawczą potwierdzoną wynikiem doświadczenia.
b)Wyjaśnij znaczenie warstwy oleju na powierzchni wody w tym doświadczeniu.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Przykłady poprawnych odpowiedzi (jedna spośród):

  • Transpiracja z powierzchni liści warunkuje przepływ wody w roślinie.
  • Transport wody w liściach roślin odbywa się na skutek siły ssącej wywołanej transpiracją.

1 p. – za sformułowanie trafnej hipotezy badawczej odnoszącej się do celu doświadczenia, czyli roli procesu transpiracji w transporcie wody u roślin
0 p. – za odpowiedź niepoprawną lub zbyt ogólną, np. transpiracja wpływa na transport wody w roślinie

b)
(0−1)

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Olej zapobiega parowaniu wody z jej powierzchni w słoju, co mogłoby mieć wpływ na poprawność wyników badań.

1 p. – za poprawne wyjaśnienie uwzględniające rolę warstwy oleju w uniemożliwieniu parowania wody z jej powierzchni w słoju
0 p. – za odpowiedź merytorycznie niepoprawną