Biologia - Matura Maj 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 27.

Kategoria: Metody badawcze i doświadczenia Fizjologia roślin Typ: Sformułuj wnioski, hipotezę lub zaplanuj doświadczenie Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Przeprowadzono doświadczenie, którego celem miało być sprawdzenie, czy podczas kiełkowania zachodzą w nasionach procesy metaboliczne. Termos napełniono kiełkującymi nasionami (ziarnami) pszenicy i szczelnie zamknięto korkiem. W korku umieszczono termometr w sposób umożliwiający odczyt temperatury. Pomiary temperatury rejestrowano co 3 godziny w ciągu 24 godzin trwania doświadczenia. Stwierdzono stopniowy wzrost temperatury w próbie badawczej.

a)Podaj, jak powinna wyglądać próba kontrolna do tego doświadczenia.
b)Zaznacz błędną interpretację wyników powyższego doświadczenia.
  1. W czasie kiełkowania nasion wzrasta ilość wydzielanego ciepła.
  2. W czasie kiełkowania nasion wzrasta intensywność reakcji oddychania.
  3. W czasie kiełkowania nasion wzrasta intensywność przemian anabolicznych.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  • Niekiełkujące, np. suche nasiona pszenicy umieszczone w termosie zamkniętym korkiem z termometrem.
  • Zagotowane kiełkujące nasiona umieszczone w termosie zamkniętym korkiem z termometrem.

1 p. – za poprawnie określoną próbę kontrolną uwzględniającą materiał badawczy, który stanowią nasiona pozbawione możliwości kiełkowania w termosie zamkniętym korkiem z termometrem
0 p. – za odpowiedź niepełną, np. która nie uwzględnia obecności termometru lub merytorycznie niepoprawną

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

C. / W czasie kiełkowania nasion wzrasta intensywność przemian anabolicznych.

1 p. – za poprawnie zaznaczoną interpretację wyniku doświadczenia
0 p. – za zaznaczenie odpowiedzi niepoprawnej lub więcej niż jednej odpowiedzi