Biologia - Matura Maj 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 31.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Poniżej przedstawiono fragment rodowodu, obrazujący pojawianie się u ludzi pewnej choroby, determinowanej przez allel recesywny.

Fragment rodowodu

Na podstawie analizy schematu określ, czy allel warunkujący tę chorobę jest sprzężony z płcią. Odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi (jedna spośród):

  • Allel nie jest sprzężony z płcią, ponieważ synowie pary A (w II pokoleniu) są zdrowi.
  • Allel nie jest sprzężony z płcią, ponieważ para C ma chorą córkę.

1 p. – za ustalenie, że allel nie jest sprzężony z płcią wraz z prawidłowym uzasadnieniem na podstawie zamieszczonego rodowodu
0 p. – za ustalenie, że allel nie jest sprzężony z płcią bez uzasadnienia lub z niepełnym uzasadnieniem, np. ponieważ chorują zarówno kobiety, jak i mężczyźni, lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną