Biologia - Matura Maj 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 5.

Kategoria: Układ powłokowy Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Skóra zabezpiecza organizm człowieka przed wnikaniem do jego wnętrza różnych czynników szkodliwych, np. drobnoustrojów, substancji chemicznych i innych ciał obcych.

Podaj cechę skóry, na przykładzie której uzasadnisz, że skóra może pełnić funkcję skutecznej bariery dla drobnoustrojów.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi (jedna spośród):

Skóra jest skuteczną barierą dla drobnoustrojów, ponieważ:

  • wydziela pot zawierający lizozym, który niszczy bakterie
  • posiada gruczoły łojowe wydzielające nienasycone kwasy tłuszczowe, które unieszkodliwiają bakterie
  • jej powierzchnia ma kwasowy odczyn hamujący rozmnażanie się bakterii
  • złuszczający się naskórek w sposób mechaniczny usuwa patogeny
  • zrogowaciała warstwa martwych komórek naskórka stanowi barierę mechaniczną dla bakterii

1 p. – za poprawne wyjaśnienie uwzględniające cechę skóry i udział tej cechy w obronie organizmu przed drobnoustrojami
0 p. – za odpowiedź niepełną, która podaje tylko cechę skóry bez określenia roli tej cechy lub odpowiedź zbyt ogólną, np. pot niszczy drobnoustroje, lub odpowiedź niepoprawną