Biologia - Matura Maj 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 6.

Kategoria: Enzymy Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Na schemacie przedstawiono katalityczne działanie pewnego enzymu.

Schemat działania enzymu
a)Spośród wymienionych właściwości enzymu zaznacz dwie, które można określić wyłącznie na podstawie schematu.
 1. Nie zużywa się w trakcie reakcji.
 2. Nie wpływa na równowagę reakcji.
 3. Wykazuje dużą aktywność katalityczną.
 4. Przyśpiesza przebieg reakcji chemicznej.
 5. Jest specyficzny względem substratu dzięki koenzymowi.
b)Zaznacz rodzaj enzymu, który katalizuje przedstawioną na schemacie reakcję enzymatyczną.
 1. Transferaza – enzym przenoszący grupy chemiczne z jednego związku na drugi.
 2. Liaza – enzym powodujący niehydrolityczny rozpad cząsteczek substratu.
 3. Ligaza – enzym katalizujący łączenie się dwóch cząsteczek.
 4. Hydrolaza – enzym biorący udział w reakcjach hydrolizy.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

 • A. / Nie zużywa się w trakcie reakcji.
 • E. / Jest specyficzny względem substratu dzięki koenzymowi.

1 p. – za poprawne zaznaczenie dwóch właściwości enzymu, które można określić wyłącznie na podstawie schematu
0 p. – za poprawne zaznaczenie tylko jednej właściwości enzymu lub dwóch właściwości, które nie wynikają ze schematu lub zaznaczenie więcej niż dwóch właściwości

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

C. / Ligaza – enzym katalizujący łączenie się dwóch cząsteczek.

1 p. – za poprawne zaznaczenie rodzaju enzymu, który katalizuje reakcję przedstawioną na schemacie
0 p. – za zaznaczenie odpowiedzi nieprawidłowej lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi