Biologia - Matura Maj 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 10.

Kategoria: Układ powłokowy Typ: Podaj/wymień

Informacje do zadania 9. i 10.

Oddawanie ciepła przez organizm chroni go przed przegrzaniem, ale jeśli nie ma odpowiedniej ochrony, może być przyczyną hipotermii.
W tabeli przedstawiono udział różnych sposobów oddawania ciepła przez organizm dorosłego człowieka w temperaturze 20 °C.

Drogi oddawania ciepła Utrata ciepła w %
Parowanie potu 19
Promieniowanie z powierzchni ciała 46
Przewodnictwo i konwekcja 19
Z powietrzem wydychanym z płuc 16
Na podstawie: A. Jerzmanowski, Biologia z higieną i ochroną środowiska, Warszawa 1992.

Wymień dwa czynniki środowiska, które wpływają na ilość potu wydzielanego przez organizm człowieka podczas gorącego, słonecznego dnia.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

  • wilgotność powietrza / wilgotność
  • siła wiatru / wiatr /ruch powietrza
  • temperatura powietrza / temperatura
  • natężenie promieniowania słonecznego

1 p. – za poprawne podanie dwóch czynników środowiska, bez określenia ich stanu, wpływających na ilość potu wydzielanego przez organizm człowieka
0 p. – za odpowiedź niepełną, np. podanie tylko jednego poprawnego czynnika środowiska lub dwóch czynników, w tym jednego poprawnego i jednego błędnego, lub odpowiedź niepoprawną odwołującą się do innych przykładów, które nie są czynnikami wpływającymi na ilość wydzielanego potu, np. ilość tlenu, lub podanie czynnika z określeniem jego stanu, np. wysoka wilgotność powietrza, silny wiatr, lub brak odpowiedzi