Biologia - Matura Maj 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 14.

Kategoria: Układ pokarmowy i żywienie Typ: Podaj/wymień

Komórki okładzinowe ścian żołądka wydzielają kwas solny (HCl), który obniża pH wypełniającej go treści pokarmowej do wartości pH ok. 2.

Wymień dwie funkcje, jakie pełni środowisko silnie kwasowe w żołądku.

Rozwiązanie

Poprawne odpowiedzi:

  1. Niszczy drobnoustroje / działa bakteriobójczo.
  2. Umożliwia działanie enzymów trawiących białka / aktywuje pepsynogen.

2 p. – za poprawne podanie dwóch funkcji, jakie pełni środowisko silnie kwasowe w żołądku
1 p. – za podanie jednej poprawnej funkcji środowiska silnie kwasowego w żołądku przy braku drugiej lub przy podaniu drugiej funkcji z błędem merytorycznym, np. trawi białko
0 p. – za obie odpowiedzi merytorycznie niepoprawne lub brak odpowiedzi