Biologia - Matura Maj 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 18.

Kategoria: Układ hormonalny Typ: Podaj/wymień

Poziom glukozy we krwi regulowany jest przez insulinę i glukagon. Przeprowadzono badanie stężenia insuliny i glukagonu we krwi zdrowych osób. Obserwacje rozpoczęto na godzinę przed spożyciem posiłku bogatego w węglowodany i prowadzono w ciągu czterech godzin po jego spożyciu. Wyniki badania przedstawiono na wykresie.

Wykres stężenia insuliny i glukagonu
a)Na podstawie wykresu określ, jak podczas drugiej godziny pomiaru zmieniało się stężenie:
insuliny
glukagonu
b)Podaj nazwę narządu, który wydziela insulinę i glukagon.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

  • insulina – w drugiej godzinie pomiaru nastąpił wzrost stężenia insuliny / stężenie wzrastało
  • glukagon – w drugiej godzinie pomiaru stężenie glukagonu spadło do najniższego poziomu / następował spadek stężenia

1 p. – za poprawne określenie zmiany stężenia insuliny i glukagonu podczas drugiej godziny pomiaru
0 p. – za odpowiedź niepełną, np. odnoszącą się tylko do jednego z hormonów lub odpowiedź niepoprawną dla jednego z hormonów, lub odpowiedź w obu częściach niepoprawną, lub brak odpowiedzi

b)
(0–1)

Poprawna odpowiedź: trzustka

1 p. – za poprawne podanie nazwy gruczołu wydzielającego insulinę i glukagon
0 p. – za odpowiedź niepoprawną lub brak odpowiedzi