Biologia - Matura Maj 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 24.

Kategoria: Inżynieria i badania genetyczne Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na rysunku przedstawiono etapy klonowania pierwszego ssaka, w wyniku którego powstała słynna owca Dolly.

Klonowanie owcy Dolly
a)Uporządkuj wymienione w tabeli czynności, tak aby odpowiadały kolejnym etapom klonowania. Wpisz odpowiednio numery 2–6.
Opis czynności Numer etapu
Przeniesienie zarodka do macicy kolejnej owcy rasy szkockiej
Pobudzanie podziałów komórkowych oocytu impulsem elektrycznym
Hodowanie zarodka we wczesnym stadium rozwojowym w warunkach laboratoryjnych
Pobranie oocytu od owcy rasy szkockiej, usunięcie z niego jądra komórkowego 1
Pobranie komórki somatycznej od owcy rasy fińskiej i przeniesienie jej jądra komórkowego do oocytu owcy rasy szkockiej
Otrzymanie klonu
b)Zaznacz owcę, której klonem była owca Dolly. Odpowiedź uzasadnij.
  1. owca rasy fińskiej
  2. owca rasy szkockiej
  3. zastępcza matka owca rasy szkockiej

Uzasadnienie

Rozwiązanie

a)(0−1)

Poprawna odpowiedź:

Opis czynności Numer etapu
Przeniesienie zarodka do macicy kolejnej owcy rasy szkockiej 5
Pobudzanie podziałów komórkowych oocytu impulsem elektrycznym 3
Hodowanie zarodka we wczesnym stadium rozwojowym w warunkach laboratoryjnych 4
Pobranie oocytu od owcy rasy szkockiej, usunięcie z niego jądra komórkowego 1
Pobranie komórki somatycznej od owcy rasy fińskiej i przeniesienie jej jądra komórkowego do oocytu owcy rasy szkockiej 2
Otrzymanie klonu 6

1 p. – za poprawne uporządkowanie wszystkich pięciu czynności zgodnie z etapami klonowania
0 p. – za błędną kolejność czynności klonowania lub odpowiedź niepełną, lub brak odpowiedzi

b)(0−1)

Poprawna odpowiedź:

A. / owca rasy fińskiej – ponieważ to od niej pobrano jądro komórkowe / materiał genetyczny.

1 p. – za zaznaczenie owcy fińskiej i poprawne uzasadnienie wyboru odpowiedzi odnoszące się do jądra komórkowego / jej materiału genetycznego
0 p. – za poprawny wybór owcy i niepoprawne uzasadnienie, lub uzasadnienie ogólne bez odniesienia się do materiału genetycznego, lub poprawne uzasadnienie przy błędnym wyborze owcy, lub odpowiedź w obu częściach niepoprawną, lub brak odpowiedzi