Biologia - Matura Maj 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 27.

Kategoria: Ekologia Typ: Podaj/wymień

W skórze nosorożca białego żerują larwy muchówek oraz kleszcze czerpiące od niego potrzebny pokarm. Są one głównym pokarmem bąkojada czerwonodziobego, którego często obserwuje się na grzbietach nosorożców. Nosorożec ma bardzo słaby wzrok. Gdy zbliża się wróg, ptaki przebywające na grzbiecie zwierzęcia wzlatują z piskiem, ostrzegając go o niebezpieczeństwie.

Podaj nazwy zależności międzygatunkowych, które występują pomiędzy

larwami muchówek a nosorożcem
nosorożcem a bąkojadem czerwonodziobym

Rozwiązanie

Poprawne odpowiedzi:

Zależność pomiędzy

  • larwami muchówek a nosorożcem – pasożytnictwo
  • nosorożcem a bąkojadem – protokooperacja / symbioza / mutualizm

2 p. – za poprawne podanie nazw dwóch zależności międzygatunkowych
1 p. – za poprawne podanie jednej nazwy zależności międzygatunkowej
0 p. – za podanie błędnej nazwy zależności międzygatunkowej lub brak odpowiedzi