Biologia - Matura Maj 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 3.

Kategoria: Tkanki zwierzęce Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

W organizmie człowieka występują trzy rodzaje tkanki mięśniowej: gładka, poprzecznie prążkowana szkieletowa oraz poprzecznie prążkowana mięśnia sercowego.

Podkreśl nazwy tych narządów, które są zbudowane głównie z tkanki mięśniowej gładkiej.

macica,   mięsień trójgłowy,   pęcherz moczowy,   przepona,   serce,   żołądek

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

macica, mięsień trójgłowy, pęcherz moczowy, przepona, serce, żołądek

1 p. – za podkreślenie właściwych nazw wszystkich trzech narządów zbudowanych głównie z tkanki mięśniowej gładkiej
0 p. – za odpowiedź niepełną, np. podkreślenie nazw tylko dwóch narządów lub jednego narządu zbudowanego z tkanki mięśniowej gładkiej, lub odkreślenie więcej niż trzech nazw narządów, lub brak odpowiedzi