Biologia - Matura Maj 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 14.

Kategoria: Metabolizm - pozostałe Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Podczas przemian metabolicznych w komórkach ważną rolę odgrywają związki chemiczne pełniące funkcję przenośników.

Każdej z wymienionych reakcji (A–C) przyporządkuj właściwy związek chemiczny (1–4), który w niej uczestniczy.

Reakcje chemiczne Związki chemiczne
A. redukcja 1. ATP
B. fosforylacja 2. ADP
C. dehydrogenacja 3. NAD
4. NADH

A. ................
B. .................
C. ................

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

  1. – 4 lub 4 i 1
  2. – 1 lub 2, lub 1 i 2
  3. – 3

1 p. – za poprawne przyporządkowanie związków chemicznych wszystkim trzem reakcjom chemicznym, w których uczestniczą
0 p. – za błędne przyporządkowanie związków chemicznych do jednej lub dwóch, lub trzech reakcji chemicznych, lub brak odpowiedzi

Uwagi od BiologHelp:
Tekst wprowadzający oraz sformułowanie polecenia sugerują, że związki chemiczne wymienione w tabeli należy postrzegać jako przenośniki uczestniczące w reakcji, a nie jej główne substraty. Należy zwrócić uwagę, że autor zadania oczekuje podania związku uczestniczącego w reakcji, a nie ulegającego danej reakcji. Innymi słowy, które z wymienionych związków (przenośników) mogą być potrzebne gdy w organizmie zachodzi reakcja redukcji, fosforylacji lub dehydrogenacji jakiegoś innego związku. Przyznaję, jednak że treść zadania można byłoby sformułować w sposób budzący mniej wątpliwości.