Biologia - Matura Maj 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 19.

Kategoria: Metody badawcze i doświadczenia Fotosynteza Typ: Sformułuj wnioski, hipotezę lub zaplanuj doświadczenie

Uczniowie przygotowali do doświadczenia dwa zestawy (A i B) przedstawione na rysunku. Zlewkę i probówki w zestawie A napełnili odstaną wodą wodociągową, natomiast zlewkę i probówki w zestawie B – odstaną wodą wodociągową, w której rozpuścili niewielką ilość wodorowęglanu potasu (KHCO3). Oba zestawy umieścili obok siebie, w tej samej odległości od źródła światła. Po pewnym czasie stwierdzili, że proces fotosyntezy przebiegał intensywniej w roślinach z zestawu B niż w roślinach umieszczonych w zestawie A.

Doświadczenie - schemat
a)Podaj parametr, za pomocą którego można określić intensywność fotosyntezy w tym doświadczeniu.
b)Wyjaśnij, dlaczego w roślinach z zestawu B fotosynteza przebiegała intensywniej.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

Parametrem w tym doświadczeniu może być

  • liczba pęcherzyków wydzielonego tlenu / gazu
  • objętość / ilość wydzielonego tlenu / gazu (zebranego w probówce)
  • poziom wody w probówce / w zlewce

1 p. – za poprawne podanie parametru, za pomocą którego można określić intensywność fotosyntezy
0 p. – za odpowiedź niepoprawną, np. odnoszącą się do objętości powietrza zebranego w probówce / niskiego poziomu wody w zlewce lub parametrów nieujętych w opisie doświadczenia, np. pH / stężenie jonów HCO3-/ długość łodygi / masa roślin, lub brak odpowiedzi

b)
(0−1)

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

W roślinach z zestawu B fotosynteza przebiegała intensywniej, ponieważ

  • rośliny miały więcej CO2 niezbędnego do tego procesu / lepszy dostęp do CO2 pod postacią jonów wodorowęglanowych.
  • dla roślin wodnych źródłem CO2 do procesu fotosyntezy są jony wodorowęglanowe.

1 p. – za poprawne wyjaśnienie większej intensywności fotosyntezy w zestawie B niż w zestawie A, uwzględniające znaczenie wodorowęglanu potasu (KHCO3) jako dodatkowego źródła CO2
0 p. – za odpowiedź niepełną, która nie odnosi się do roli KHCO3 w tym doświadczeniu lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną, lub brak odpowiedzi