Biologia - Matura Maj 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 2.

Kategoria: Tkanki roślinne Typ: Podaj/wymień

Po zakończeniu wzrostu komórki roślinne się różnicują. W trakcie tego procesu jest budowana wtórna ściana komórkowa, w skład której mogą wchodzić różne substancje wpływające na właściwości ściany komórkowej, takie jak kutyna, lignina lub suberyna.

Podkreśl nazwy tych tkanek roślinnych, których przystosowanie do pełnionej funkcji polega na obecności ścian komórkowych zbudowanych głównie z ligniny.

drewno, korek, kolenchyma, łyko, miazga, sklerenchyma

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:
drewno, korek, kolenchyma, łyko, miazga, sklerenchyma

1 p. – za podkreślenie dwóch poprawnych przykładów wskazanych tkanek roślinnych
0 p. – za poprawne podkreślenie tylko jednej tkanki lub podkreślenie więcej niż dwóch tkanek, lub podkreślenie tkanek niewłaściwych, lub brak odpowiedzi