Biologia - Matura Maj 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 23.

Kategoria: Metody badawcze i doświadczenia Stawonogi Typ: Sformułuj wnioski, hipotezę lub zaplanuj doświadczenie

Na wykresie przedstawiono stężenie hemoglobiny we krwi (hemolimfie) rozwielitek (Daphnia) hodowanych w wodzie o różnej zawartości tlenu.

Wykres stężenia hemoglobiny w hemolimfie rozwielitek
a)Sformułuj zależność wynikającą z tego wykresu.
b)Określ znaczenie adaptacyjne tego zjawiska dla przeżywania rozwielitek w różnych warunkach środowiska.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

Im mniej tlenu jest w wodzie, tym większe jest stężenie hemoglobiny w hemolimfie / krwi rozwielitek.

1 p. – za poprawne sformułowanie przedstawionej na wykresie zależności pomiędzy zawartością tlenu w wodzie a stężeniem hemoglobiny w hemolimfie rozwielitek
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia warunków zależności lub zależność, która nie wynika z wykresu, lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną, lub brak odpowiedzi

b)
(0−1)

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Zjawisko to / zwiększanie się stężenia hemoglobiny w hemolimfie rozwielitek wraz ze spadkiem zawartości tlenu w ich środowisku, pomaga rozwielitkom przeżyć w wodach o różnej / bardzo niskiej / niskiej zawartości tlenu.

1 p. – za poprawne określenie znaczenia adaptacyjnego tego zjawiska dla rozwielitek, odnoszącego się do zawartości tlenu w środowisku ich życia
0 p. – za odpowiedź zbyt ogólną, która nie odnosi się do zawartości tlenu w wodzie a tylko do środowiska życia rozwielitek lub odpowiedź niepoprawną, lub brak odpowiedzi