Biologia - Matura Maj 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 26.

Kategoria: Grzyby Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Na rysunku przedstawiono (w sposób uproszczony) strzępki dwóch odmiennych płciowo, haploidalnych grzybni pieczarki biorących udział w procesie płciowym (somatogamii).

Somatogamia

Zaznacz rysunek przedstawiający grzybnię, z której są zbudowane owocniki tej pieczarki.

Strzępki grzyba

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

C

1 p. – za poprawne wskazanie rysunku przedstawiającego grzybnię, z której zbudowane są owocniki pieczarki
0 p. – za odpowiedź niepoprawną lub za zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, lub brak odpowiedzi