Biologia - Matura Maj 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 29.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Dystrofia mięśniowa typu Duchenne’a jest chorobą genetyczną uwarunkowaną allelem recesywnym, sprzężonym z płcią.
Na schemacie przedstawiono rodowód ilustrujący dziedziczenie dystrofii mięśniowej w pewnej rodzinie.

Drzewa rodowe
a)Wymień numery wszystkich osób, które na pewno są nosicielami dystrofii mięśniowej Duchenne’a.
b)Uzasadnij, dlaczego rodzice oznaczeni numerami 6 i 7 mogą mieć pewność, że ich córka nie będzie chora na dystrofię mięśniową.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź: 1, 7, 9

1 p. – za poprawne podanie numerów wszystkich trzech osób, które są nosicielami dystrofii mięśniowej
0 p. – za odpowiedź błędną nawet w jednym przypadku lub niepełną, lub brak odpowiedzi

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

Aby zachorować, kobieta musi otrzymać od obojga rodziców zmutowany allel warunkujący dystrofię, a jest to niemożliwe w sytuacji, gdy ojciec jest zdrowy, ponieważ zawsze otrzyma od niego chromosom X z prawidłowym / dominującym allelem.

1 p. – za poprawne uzasadnienie, dlaczego córka rodziców 6 i 7 na pewno nie będzie chora na dystrofię, uwzględniające sposób dziedziczenia cech sprzężonych z płcią
0 p. – za odpowiedź niepełną, w której nie ma odniesienia do sposobu dziedziczenia dystrofii lub za odpowiedź merytorycznie niepoprawną, np. odnoszącą się do nosicielstwa mężczyzn, lub brak odpowiedzi