Biologia - Matura Maj 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 32.

Kategoria: Ekologia Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

W skład ekosystemu jeziora wchodzą między innymi populacje trzech gatunków rybożernych ptaków: czapli siwej, kormorana czarnego i rybołowa. Czapla czatuje na swoje ofiary przy brzegu, kormoran nurkuje i łapie je pod wodą, natomiast rybołów chwyta z powietrza ryby pływające przy powierzchni wody.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Konkurencja o pokarm między czaplami, kormoranami i rybołowami jest niewielka, ponieważ

  1. łańcuchy pokarmowe, do których należą te gatunki, nie mają wspólnych ogniw.
  2. nisze ekologiczne tych gatunków tylko nieznacznie się pokrywają.
  3. przedstawione gatunki ptaków są konsumentami różnych rzędów.
  4. przedstawione gatunki reprezentują różne poziomy troficzne.

Rozwiązanie

(0−1)

Poprawna odpowiedź: B.

1 p. – za poprawne zaznaczenie właściwego dokończenia zdania wyjaśniającego przyczynę niewielkiej konkurencji o pokarm w opisanym ekosystemie
0 p. – za zaznaczenie odpowiedzi błędnej lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, lub brak odpowiedzi