Biologia - Matura Maj 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 35.

Kategoria: Ewolucjonizm i historia życia na ziemi Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Przykładami pośrednich dowodów ewolucji, których dostarcza anatomia porównawcza, są narządy homologiczne i analogiczne występujące u różnych grup organizmów.

Zaznacz dwie pary narządów, które są narządami homologicznymi.

  1. listek mchu płonnika, liść tulipana
  2. liść pułapkowy rosiczki, płatek róży
  3. oko karpia, oko człowieka
  4. odnóże grzebiące owada turkucia, przednia kończyna kreta
  5. skrzydło motyla, skrzydło nietoperza

Rozwiązanie

Poprawne odpowiedzi: B., C.

2 p. – za poprawne zaznaczenie dwóch par narządów homologicznych
1 p. – za poprawne zaznaczenie jednej pary narządów homologicznych
0 p. – za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż dwóch odpowiedzi, lub brak odpowiedzi