Biologia - Matura Maj 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 8.

Kategoria: Układ krążenia Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

W tabeli przedstawiono dane dotyczące czasu trwania faz pracy komór serca człowieka przy normalnym oraz przyspieszonym tętnie.

Tętno Czas skurczu komór (s) Czas rozkurczu komór
70 0,28 0,58
150 0,25 0,15
Na podstawie: A. Michajlik, W. Ramotowski, Anatomia i fizjologia człowieka, Warszawa 2006.

Na podstawie danych z tabeli określ, na czym polega zmiana w pracy komór serca, gdy tętno jest przyspieszone.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

Przy przyspieszonym tętnie

  • czas rozkurczu komór jest krótszy niż czas skurczu
  • znacznie skraca się czas rozkurczu komór
  • skraca się czas pomiędzy kolejnymi skurczami komór serca
  • komory kurczą się częściej, ponieważ skrócił się znacznie czas rozkurczu komór

1 p. – za poprawne określenie zmiany pracy komór serca człowieka na podstawie danych w tabeli, odnoszące się do skrócenia czasu rozkurczu komór lub uwzględniające znaczniejsze skrócenie czasu rozkurczu komór w porównaniu do czasu ich skurczu
0 p. – za odpowiedź, która nie wynika z przedstawionych danych lub odpowiedź nieuwzględniającą różnicy w czasie skurczu i rozkurczu komór, np. skraca się czas skurczu i rozkurczu komór, lub odpowiedź niepełną, np. odnoszącą się tylko do skurczu komór, lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną, np. niższy / szybszy czas rozkurczu, lub brak odpowiedzi